Detaljer

Klimatkommunernas arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser i Sveriges kommuner. Vi har tillsammans med Klimatkommunerna tagit fram en digital identitet och plattform för att hjälpa de att uppmärksamma och påverka detta ämne regionalt.

Du använder en föråldrad och högst troligen osäker webbläsare. Det är inte säkert att siten fungerar som den ska för dig. Därför ger vi dig en vänlig uppmaning om att uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.