Detaljer

Nettonoll är en samlingsplats för Klimatkommunernas arbete att minska utsläppen av växthusgaser i Sveriges kommuner. Vi har tillsammans med Klimatkommunerna tagit fram en digital identitet och plattform för att hjälpa de att uppmärksamma och påverka detta ämne. Nettonolls förhoppning är att deras arbete ska bidra till att fler kommuner arbetar mot ett utsläppsfritt samhälle.

Du använder en föråldrad och högst troligen osäker webbläsare. Det är inte säkert att siten fungerar som den ska för dig. Därför ger vi dig en vänlig uppmaning om att uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.