Detaljer

SDSN Nordeuropa förbinder nordiska kunskapsinstitutioner att kommunicera vad hållbarhet handlar om samt att främja gemensamt lärande och hållbara lösningar. Vi har, tillsammans med Dahlbäck/Söderberg, tagit fram en ny digital platform för SDSN som möjliggjort en mer aktiv digital närvaro.

Du använder en föråldrad och högst troligen osäker webbläsare. Det är inte säkert att siten fungerar som den ska för dig. Därför ger vi dig en vänlig uppmaning om att uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.