Cookies

Information som samlas in via cookies är anonym och innehåller inte personuppgifter såsom exempelvis namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av oss.

Kommer dina personuppgifter att delas med någon annan?

Liksom andra företag använder vi oss av vår bank för att sköta våra betalningsströmmar och vår redovisningskonsult reviderar vår bokföring. Dessa aktörer är personuppgiftsansvariga för sin behandling. Denna delning sker enbart för sådana ändamål som anges ovan (nämligen avtalsfullgörelse/fakturering och bokföring/revision).

Vi kommer inte att i övrigt lämna de personuppgifter vi behandlar såsom personuppgiftsansvarig vidare till någon annan, om vi inte måste det enligt författning/myndighetsbeslut eller för att bevaka våra juridiska rättigheter.

För det fall Intervaro AB anlitar personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsunderbiträden för behandling av personuppgifter kommer sådan behandling att ske på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Intervaro AB har följande biträden som behandlar de nu aktuella personuppgifterna åt oss:

  • IT-infrastruktursystem (exempelvis internetleverantör)
  • Ekonomisystem (molnlösning)
  • Kund/orderhanteringssystem (molnlösning)
  • E-post (molnlösning)
  • Dokumenthantering (molnlösning)
  • Med dessa personuppgiftsbiträden har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

Överföring av personuppgifterna utanför EU/EES?

Vi använder Googles tjänst G Suite. Vårt personuppgiftsbiträde Google lagrar personuppgifter utanför EU/EES. Googles certifiering enligt ramverken för sekretesskydd mellan EU och USA samt Schweiz och USA omfattar tjänsten G Suite. Personuppgiftsbiträdet har även fått efterlevnadsgodkännande från europeiska dataskyddsmyndigheter för sina modellavtalsklausuler, vilket bekräftar att vår avtalsrelation uppfyller kraven i direktivet om dataskydd för lagenliga överföringar av personuppgifter från EU till USA. Således sker överföring antingen på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller i enlighet med bindande företagsbestämmelser eller godkända avtalsklausuler. Du kan läsa mer om överföringen på Googles webbplats gällande detta eller höra av dig till oss för att erhålla en kopia på skyddsåtgärderna.

Tredjepartscookies – Google Analytics

__utma

Utgångstid:
2 år från inställning/uppdatering

Beskrivning
Används för att skilja mellan användare och sessioner. Cookien skapas när javascriptbiblioteket körs och inga befintliga __utma-cookies finns. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmt

Utgångstid:
10 minuter

Beskrivning:
Används för att reglera förfrågningshastigheten.

__utmb

Utgångstid:
30 minuter från inställning/uppdatering

Beskrivning:
Används för att avgöra nya sessioner/besök. Cookien skapas när javascriptbiblioteket körs och inga befintliga __utmb-cookies finns. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

__utmc

Utgångstid:
Slutet av webbläsarsessionen

Beskrivning:
Används inte i ga.js. Satt för interoperabilitet med urchin.js. Historiskt sett användes denna cookie tillsammans med __utmb-cookien för att avgöra om användaren var i en ny session/besök.

__utmz

Utgångstid:
6 månader från inställning/uppdatering

Beskrivning:
Används för att skilja mellan användare och sessioner. Cookien skapas när javascriptbiblioteket körs och inga befintliga __utma-cookies finns. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.