Normal Retainer

Tid: 08:00-16:00
Åtgärd påbörjad: Inom 6 arbetsdagar
Kostnad/timme: Baserat på Retainer nivå

Normal Standardpris

Tid: 08:00-16:00
Åtgärd påbörjad: Vid första lucka
Kostnad/timme: 1 495 kr

Brådskande

Tid: 08.00-16.00
Åtgärd påbörjad: 1-3h
Kostnad/timme: 1 495 kr +100%

Kväll/Helg

Tid: Utanför kontorstid
Åtgärd påbörjad: 2-6h
Kostnad/timme: 1 495 kr +100%