Foodstock

Tillsammans med Foodstock har vi skapat en inspirerande och utbildande plattform för gastronomi och mathantverk, för alla. Ambitionen är att ständigt utveckla den skandinaviska gastronomi.

Klimatkommunerna

Klimatkommunernas arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser i Sveriges kommuner. Vi har tillsammans med Klimatkommunerna tagit fram en digital identitet och plattform för att hjälpa de att uppmärksamma och påverka detta ämne regionalt.

Nettonoll

Nettonoll är en samlingsplats för Klimatkommunernas arbete att minska utsläppen av växthusgaser i Sveriges kommuner. Vi har tillsammans med Klimatkommunerna tagit fram en digital identitet och plattform för att hjälpa de att uppmärksamma och påverka detta ämne. Nettonolls förhoppning är att deras arbete ska bidra till att fler kommuner arbetar mot ett utsläppsfritt samhälle.

Helsingborgs Stad

Det är inte alltid lätt att ansöka om bygglov, det finns många faktorer som kan få huvudet att snurra. Tillsammans med Helsingborgs Stad och Studio Ahremark har vi gjort det hela lite lättare. Vi skapade en användarvänlig webbapp som gör att invånaren, med bara tre enkla steg, kan ansöka om bygglov för mur och plank.

Du använder en föråldrad och högst troligen osäker webbläsare. Det är inte säkert att siten fungerar som den ska för dig. Därför ger vi dig en vänlig uppmaning om att uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.