Strategi
Låt oss djupdyka

Vi fördjupar oss i att förstå varumärken, deras behov, mål och aspirationer.


Förståelse för
dina behov

På Intervaro inser vi att varje företag är unikt, med specifika behov för sin digitala närvaro. Därför inleder vi varje webbprojekt med en grundlig analys-, visions- och strategifas. Detta inledande steg gör att vi kan få en djup förståelse för ditt företag, din målgrupp, dina mål och tekniska krav, vilket säkerställer att den webbplats vi skapar är perfekt anpassad efter dina mål.

Vi gör:
- Varumärkesgenomgång
- Projektledning
- Varumärkesstrategi
- Teknisk strategi
- E-handelsstrategi
- Replatforming


Kartläggning av
din väg

Vi utarbetar en personlig plan för att samla viktiga insikter för ditt projekt. Genom att följa Intervaros beprövade metod granskar vi centrala områden som din företagsbakgrund, varumärkespreferenser, tekniska behov och löpande supportkrav. Denna noggranna utforskning lägger en stadig grund för framgången av ditt projekt och skapar en tydlig väg för framtida tillväxt.

Tack
För ditt meddelande

Låt oss prata strategi
Boka ett samtal